Energie Producerende Woningen

Kwalitatief wonen en iets bijdragen aan het milieu?
Dat kan met EPW+ woningen. EPW+ staat voor Energie Producerende Woningen, woningen die meer energie opleveren dan verbruiken. In de standaard EPW+ variant gaan we net wat verder dan de verplichte BENG1 norm.

BENG
Voor alle nieuwbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouw (BENG).
Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).
BENG staat dus voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dit betekent dat de woning op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekt als wordt gebruikt voor “het gebouw”. Denk hierbij aan verwarming, warm water, ventilatie, koeling), waarbij eisen gesteld zijn aan onder meer de maximale energiebehoefte en minimale aandeel hernieuwbare energie.

Onze EPW+ woningen presteren een stuk beter dan woningen die voldoen aan de verplichte BENG.

Projecten

EPW+